3. joulupäivä 2009

Apostoli Johanneksen päivän (3. joulupäivä) saarna

27.12.2009 Savonlinnan Tuomiokirkko

Joh 1:1-14

 

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta

 

Evankeliumitekstissä puhutaan Sanasta, isolla alkukirjaimella kirjoitetusta Sanasta. Uuden testamentin alkukielellä eli kreikaksi se on Logos. Sama sana voi tarkoittaa myös järkeä.

 

Siis: Alussa oli Sana. Eli: Alussa oli järki. Hän oli alussa Jumalan luona.

 

Huomatkaa, että tuo Sana ja Järki ei itse ole koskaan alkanut. Silloin kuin kaikki muu alkoi, Sana jo oli olemassa, Jumalan luona. Niin kuin evankeliumissa sanotaan ”Jo alussa Sana oli Jumalan luona”.

 

Tämä johtuu siitä, että Sana oli Jumala itse. Ja Jumala on ikuinen. Ei voida sanoa, että mitä oli ennen Jumalaa. Jumala on ajankin Luoja. Siksi sellaiset käsitteet, kuten ”ennen” tai ”jälkeen” eivät päde häneen.

 

Hyvät ystävät, Jumala ei ole vähäisempi kuin me ihmiset. Sinullakin on sana. Sinä ajattelet melkein koko ajan, muodostat sielusi sisässä sisäistä puhetta, sisäisiä sanoja, joilla sinä ajattelet. Sinä olet oikeastaan itse sisäinen sanasi.

 

 Miksei siis Jumalalla olisi sanaa. Ei hän ole sinua vähäisempi.

 

Sinun sisäinen sanasi, jolla ajattelet, se on myös sinun järkesi. Sisäisen sanasi takia voit ymmärtää asioita, voit tutkia maailmaa ja tehdä havainnoistasi päätelmiä. Tästä on helppo ymmärtää, miksi kreikan kielessä ”sana” ja ”järki” ovat yksi ja sama käsite, ”logos”.

 

Jumalallakin on sana ja järki. Jumalan sana ja järki on kuitenkin sinun sanaasi ja järkeäsi äärettömän paljon suurempi ja voimakkaampi. Esimerkiksi siksi, että Jumalan sana on luova. Kun Jumala kaiken alussa loi maailman, hän teki sen sanomalla ulos oman sisäisen Sanansa. Silloin kävi niin, että Jumalan Sana eli Jumalan järki saattoi tyhjyyteen ja kaaokseen luodun olemassaolon ja sen järkevän järjestyksen.

 

Tätä Jumalan luovan Järjen eli Sanan eli Logoksen vaikutusta on kaikki oleva.

 

Jos haluaa yhdistää luonnontiedettä ja teologiaa, voi sanoa, että alkuräjähdyksessä, jolloin aika, aine ja ulottuvuus syntyivät tyhjästä, silloin Jumala puhui ulos sisäisen Sanansa. Ja sen luova voima sai aikaan kaiken olevan, ajan ja paikan. Siksi evankeliumitekstissä sanotaan: ”Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.”

 

Katsokaa millainen järki, millainen suunnitelma kaikessa olevassa on! Jokainen atomi tottelee järkeviä luonnonlakeja. Elektronit kiertävät atomiydintä ydintä omilla radoillaan. Atomeista muodostuu selkeän rakenteen omaavia molekyylejä. Ihmeellisintä on, että joistain molekyyleistä on muodostunut pitkiä ketjuja, aminohappoja, jotka ovat valkuaisaineiden rakenneosasia. Ne muodostavat elämän koodia eli kaksoiskierteistä DNA –ketjua. Jokaisessa elävässä solussa oleviin DNA-ketjuihin on koodattu  järkevä viesti siitä, miten solu toimii, miten sen aineenvaihdunta toimii, miten se lisääntyy, miten solut toimivat yhteispelissä ja muodostavat elävän eliön.

 

Tämä kaikki on heijastusta siitä, että Jumalan Järki eli Jumalan Sana eli Jumalan Logos vaikutti kaiken alussa niin, että tyhjyyteen syntyi järjestetty, järkiperäinen maailma. Vailla Jumalan Sanaa mitään ei olisi olemassa tai se olisi vain tyhjä kaaos.

 

Loppujen lopuksi maailmaan on syntynyt ihminen, tiedostava olento. Sekin on Jumalan Logoksen vaikutusta.Siksi evankeliumitekstissä sanotaan: ”Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo”.

 

Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Tämä tarkoittaa sitä, hyvät ystävät, että meidän järkemme, meidän ajattelukykymme ja sisäinen sanamme, jolla me tiedostamme itsemme ja maailman, ne ovat olemassa vain siksi, että Jumalan Logos vaikuttaa meissä ihmisissä ja antaa meille kyvyn ajatella ja ymmärtää. Meidän oma pieni sisäinen sanamme, se on heijastusta Jumalan Logoksesta eli Jumalan Sanasta ja Järjestä. Siksi Raamatussa ihmistä nimitetään ”Jumalan kuvaksi”. Me olemme kuvia Jumalasta, jolla on Logos. Siksi me pystymme puhumaan, pystymme järkeilemään, pystymme havaitsemaan sen järjellisen rakenteen, jonka Jumala on luomisessaan maailmaan laittanut. Siksi, hyvät ystävät, meidän järkemme tajuaa maailman rakenteen ja pystyy hallitsemaan ja muokkaamaan sitä. Tähän perustuu kaikki tiede, mutta myös paljon vähemmänkin hienolta tuntuva inhimillinen elämä, kuten se, että voimme arkielämässämme puhua lauseita, jotka kertovat tosiasioita maailmasta.

 

Samasta Jumalan Sanasta, Logoksesta, puhuu myös aiemmin luettu Vanhan testamentin teksti. Siinä Logoksen nimi on Viisaus, Jumalan Viisaus. Hän sanoo itsestään, että ”iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. - - Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle.”  Tässä on sanottuna muinaisella heprean kielellä se, että Jumalan Viisaus eli Jumalan Logos on säätänyt maailmankaikkeuden perustavat kosmiset vakiot juuri siten, että järjestynyt kosmos saattoi syntyä ja tuottaa maapallolle elämän.

 

Kaikki tämä on häkellyttävää. Mutta evankeliumiteksti sanoo Jumalan Sanasta vielä paljon enemmänkin: ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.” Se tarkoittaa sitä, että Jumalan Logos syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta. Jumalan Viisaus omaksui itselleen ihmisluonnon, tuli meidän tasollemme, itsekin ihmiseksi, vaikka säilytti samalla jumalallisen olemuksensa ihmisyyteen kätkettynä.

 

Johannes jatkaa: ”Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.”

 

Täynnä armoa ja totuutta. Juuri armosta johtui se, että kaiken luonut Sana tuli ihmiseksi. Jumala rakasti meitä ihmisiä. Hän tiesi, että mikään muu kuin Jumala itse ei voi täyttää kaipaustamme elämän tarkoitukseen, rakkauteen ja hyvyyteen. Kaikki mainen hyvä, rikkaus, nautinto, maine, ihmissuhteet, matkailu ja kauniit tavarat, kaikki ne tyydyttävät vain hetken. Vain Jumalan Sana itse voi täyttää ihmissydämessä olevan elämän janon. Tämä johtuu siitä, että hän on se, joka sen elämän meihin on laittanut. Onhan oma järkemme, oma sisäinen sanamme, oma tietoisuutemme heijastusta siitä, että hän on meidät luonut, hänen kuvaansa.

 

Johannes kirjoittaa: ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.”

 

Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen, joka avaa sydämensä Jeesukselle, se löytää hänessä Luojansa, sen Logoksen, jossa on elämän syvin merkitys, järki ja tarkoitus.

 

Sydämen avaaminen tarkoittaa uskomista. Se uskomista todeksi, että Jeesuksessa Jumalan Logos on tullut ihmiseksi, minun luokseni, minun tasolleni.

 

Pelkkä uskominenko sellaista vaikuttaa? Kyllä vaikuttaa. Johannes kirjoittaa, että ne jotka uskovat Jeesuksessa lihaksi tulleeseen Jumalan Sanaan, ne ”eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.” Tämä tarkoittaa sitä, että normaalin, ruumiillisen syntymän lisäksi uskominen saa aikaan uuden, hengellisen syntymän.

 

Tästä puhuttaessa inhimillinen kieli kohtaa äärirajansa, eikä sitä voi oikein selittää. Mutta sen voi itse elää todeksi. Se alkaa pienestä, kuin sinapinsiemenen kokoisesta uskosta, mutta siitä kasvaa suuri puu.

 

Alku sille puulle on meistä useimpiin jo istutettu, kasteessa. Lisää kasvua se uusi syntymä saa esimerkiksi ehtoollisessa. Siinä me otamme vastaan Jeesuksen omaan elämäämme, syömällä ja juomalla hänen ruumiinsa ja verensä. Ja silloin käy, niin kuin Johannes kirjoittaa: ”hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi”.

 

Nosukaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon …