Kolminaisuudenpäivänä 2018 Herran siunauksesta

Saarna Savonlinnan Tuomiokirkossa Kolminaisuuden päivänä 27.5.2018

4. Moos. 6:22-27, Matt. 28:16-20

 

Tuossa kuulimme X:n ajatuksia siitä, mitä Jumalan siunaus hänelle merkitsee.

 

Mieti vähän aikaa omassa mielessäsi, että mitä sinä ajattelet Jumalan siunauksesta.

 

Itselleni Jumalan siunaus on ainakin sitä, että Jumala on ihmisiä lähellä. Me ihmiset olemme nimittäin Jumalan sellaiseksi luomia olentoja,  että meidät on tarkoitettu tuntemaan hänet. Siksi meidän sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon Jumalan yhteydessä. Siksi Jumalan siunaukseen kuuluu minun mielestäni se, että ihminen saa olla yhteydessä Jumalaan.

 

Minusta oli lapsena aika älytön juttu väittää, että ihminen voisi olla yhteydessä Jumalaan. Miten se voisi olla mahdollista? Jumalahan on niin suuri ja ääretön ja siksi käsittämätön. Hän on taivaassa ja me ihmiset olemme maan päällä. Miten meillä voisi olla pääsy Jumalan yhteyteen. Vaikka menisimme avaruusraketilla miten ylös tahansa maasta, niin ei sieltä Jumalaa löydy, vaan yhä lisää tyhjää avaruutta ja tähtiä. Siksi minusta puhe Jumalasta tai Jumalan siunauksesta tuntui aika mahdottomalta asialta. Ja silti minä toivoin että se voisi olla totta ja minäkin löytäisin yhteyden Jumalaan eli Jumalan siunauksen.

 

Myöhemmin minä olen löytänyt vastauksen noihin pohdintoihini. Se on se, että korkea ja käsittämätön taivaan Jumala onkin tullut alas maan päälle, tänne meidän ihmisten luokse. Siksi Jumalan siunaus ja Jumalan läheisyys ovat mahdollisia, ja ne voivat tulla meidän jokaisen ihmisen omaksi.

 

Äsken kuulimme siitä, miten Jumala käski Vanhan testamentin aikoina pappeja siunaamaan hänen kansaansa eli israelilaisia. Kun he käyttäisivät noita sanoja, niin siunaus tehoaisi. Se välittäisi ihmisille Jumalan läheisyyden ja yhteyden häneen.

 

Tuossa siunauksessa on kolme kohtaa. Ja niissä kolmessa kohdassa on jokaisessa kaksi osaa. Ne on erotettu sanalla ”ja”.

 

  1. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
  2. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.
  3. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

 

Kun mietimme tuota siunausta tarkasti, niin havaitsemme, että se kertoo siitä, kuinka Jumala on tullut alas taivaastaan tänne maan päälle, meidän ihmisten luokse. Siksi Jumalan siunauksen saaminen on mahdollista.

 

Ensimmäiseksi: Jumala siunaa meitä siten, että hän varjelee meidän elämämme. Hän on luonut meidät, tehnyt meistä jokaisen äitimme kohdussa. Siksi hän haluaa varjella meidän elämämme.

 

Toiseksi: Tuossa siunauksessa sanotaan, että ”Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa”. Se tarkoittaa Jeesusta. Ilman Jeesusta Jumalan kasvot jäävät hämärän peittoon, emmekä me tiedä, kuka hän on. Siksi se, että Jumalan siunaus on mahdollinen, tarvitsee Jeesuksen. Hänessä Jumala tuli maan päälle. Me ihmiset saamme nähdä Jeesuksen kasvoista Jumalan kasvot eli sen, kuka Jumala on. Tähän liittyy se, että tuossa sanotan ”ja olkoo sinulle armollinen”. Jeesuksen kautta me saamme Jumalan armon. Se tarkoittaa, että Jumala antaa meille Jeesuksen takia synnit anteeksi. Jeesus on sovittanut ne ristillä. Siksi meidän ei tarvitse pelätä Jumalaa, vaan saamme palata hänen luokseen ja saada anteeksi.

 

Kolmas siunauksen kohta on: ”Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.” Se tarkoittaa Jumalan Henkeä. Hän vaikuttaa sen, että Herra kääntää kasvonsa myös sinun puoleesi. Jeesuksen tuoma armo ja Jumalan kasvojen kirkastaminen ei jää vain joittenkin erityisten kirkon ihmisten asiaksi. Eikä se jää vain sinne menneeseen maailmaan 2000 vuoden taa. Vaan se tulee myös sinulle. Herra kääntää armolliset kasvonsa juuri sinun puoleesi ja rakastaa juuri sinua. ”Ja antakoon sinulle rauhan”. Eli sinä saat rauhan sydämeesi, kun saat uskoa, että Jumala rakastaa myös sinua. Sitä tekee Jumalan Henki. Hän tuo Jeesuksen tuoman siunauksen omaksi itse kullekin meistä.

 

Näin Jumala on lähestynyt meitä. Näin Jumala on mahdollistanut siunauksen ja tuonut sen meille.

 

Sen voi kokea itse, kun ottaa tuon Jumalan siunauksen vastaan. Tänään me saamme ottaa sen vastaan tämän jumalanpalveluksen lopuksi, kun minä luen sen teille. Silloin Jumalan siunaus laskeutuu teidän päällenne. Jumalan lupauksen takia. Ja sen takia, että Jumala on mahdollistanut sen kolmella tavalla. 1. Hän on luonut meidät ja siunannut meidät siinä luomisessa. 2. Hän on Jeesuksessa tullut ihmiseksi meidän luoksemme ja sovittanut meidän syntimme. 3. Hän on Pyhässä Hengessään tuonut sen meille omaksi tänäänkin.

 

Sen siunauksen voi saada omakseen myös ehtoollisella. Siinä meille annetaan leipää ja viiniä. Niissä on mukana Jeesus ja se, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Niissä on mukana Jumalan Henki, joka tekee Jeesuksen vaikuttavaksi meissä.

 

Tämä on hyvin laaja ja ihana asia, jonka oppimiseen ja todeksi elämiseen menee koko ihmiselämä. Eikä sekään riitä, sillä kyse on tosiaan Jumalasta, ja hän on loppumattoman elämän lähde.

 

Mutta toisaalta, tämän voi sanoa hyvin lyhyesti. Eli siinä, että Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hän on yksi, mutta samalla hän on kolme. Ja se mahdollistaa, että Jumala voi olla meitä lähellä ja siunata meitä, vaikka on niin suuri ja pyhä ja käsittämätön.

 

Tuon asian me tunnustamme nyt uskontunnustuksessa. Tunnustamme siinä, että Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hän on siunannut meitä, kun on luonut meidät. Hän on Jeesuksessa tullut luoksemme. Pyhässä Hengessä hän antaa meille omaksi Jeesuksen tuoman siunauksen.

Eli: Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme.