Aunuksen kirkossa

Saarna Aunuksen kirkossa 12.6.2016

Ef. 2:1-10; Matt. 9:1-13

 

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

 

Olen iloinen ja ylpeä siitä, että saan viimeinkin saarnata tässä Aunuksen kauniissa kirkossa. Olen kuullut tästä niin monta kertaa. Ja ovathan monet teistä aunuslaisista käyneet tapaamassa meitä Savonlinnan seurakuntalaisia. Nämä vierailut puolin ja toisin ovat osoitus kristittyjen yhteydestä.

 

Kristittyjen yhteys ylittää valtioiden ja kansojen rajat. Miksi? Siksi, että se ei perustu meihin ihmisiin. Se perustuu meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen.

 

Tästä asiasta puhutaan päivän epistolatekstissä.

 

Siinä sanottiin näin:

 

"Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä." (Ef. 2:1-2)

 

Me olemme kaikki ihmisiä. Yhtä lailla me suomalaiset, venäläiset, karjalaiset ja muut kansat.

 

Mikä meitä yhdistää? Monikin asia. Mutta jos asiaa ajatellaan teologisesti, niin meitä yhdistää se, etä me olemme kaikki Jumalan edessä kuolleita. Miksi? No rikostemme ja syntiemme takia. Me synnymme tähän maailmaan niiden vallassa. Me emme tunne Jumalaa, vaan olemme hänen vihollisiaan, niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Niin kuin Efesolaiskirjeessä sanotaan:

 

"Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia niin kuin kaikki muutkin." (Ef. 2:3)

 

Hyvä vertaus tästä on tulliasemalla istunut veronkantaja Matteus, josta evankeliumiteksti kertoo.

 

Tullimiehet olivat tuohon aikaan oikeastaan rosvoja. He olivat vuokranneet roomalaisilta miehittäjiltä oikeuden kantaa tullia. Ja sitten he kiristivät ihmisiltä moninkertaisen maksun, verrattuna siihen, mikä oli oikea hinta.

 

Eli Matteus oli rahanhimon vallassa oleva vääryyden tekijä. Todellisesti syntinen mies. Nykyisin puhuttaisiin järjestäyneestä rikollisuudesta, mafiasta

 

Jeesus näki hänen sydämeensä. Mutta silti hän pysähtyi Matteuksen tulliaseman eteen. Ja hän puhui Matteukselle: ”Seuraa minua.”

 

Jeesuksen sanoista huokui jumalallinen rakkaus, joka kykeni muuttamaan rahan himon vallassa olevan sydämen. Matteus nousi, jätti rahansa ja lähti seuraamaan Jeesusta.

 

Ei Matteus itse pystynyt kääntymään Jumalan puoleen. Mutta hänelle tapahtui sama, mikä meille nykyajan kristityille tapahtuu joka päivä. Siitä kerrotaan Efesolaiskirjeessä:

 

"Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen." (Ef. 2:4-8)

 

Tähän meidän kannattaa pysähtyä. Paavali sanoo, että Jumala on herättänyt meidät kuolleista yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa.

 

Hetkinen. Tässä on nyt jotain outoa! Jumala herätti Jeeusuksen kuolleista yli 2000 vuotta sitten. Miten se voisi olla mahdollista, mitä Paavali sanoo: että Jumala on herättänyt meidät kuolleista yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Emmehän me silloin olleet edes syntyneet, kun se tapahtui! Miten se voi olla mahdollista, että meidät on herätetty kuolleista yhdessä Jeesuksen kanssa?

 

Jumalalle kaikki on mahdollista. Uskommehan me senkin, että Jeesus on kuollut ristillä meidän puolestamme. Sekin on tapahtunet 2000 vuotta ennen kuin me olimme edes syntyneet. Silti niin on tapahtunut. Miksi emme sitten uskoisi, että Jeesus on myös herätetty kuolleista meidän puolestamme? Miksi emme uskoisi, että sinut ja minut on tehty eläviksi silloin, kun Jeesus tehtiin eläväksi kuolleista?

 

Meistä itse kukin on tänään samasa tilanteessa kuin tullimies-gangsteri Matteus. Me olemme syntiemme ja himojemme ja rikostemme tähden Jumalan edessä kuolleita. Me olemme tehneet syntiä viimekin viikolla, emmekä pääse niistä irti. Mutta Jumalan laupeus on meitä kohtaan hyvin suurta. Hän ei välitä siitä, miten paljon syntiä sinä olet menneellä viikolla tehnyt. Vaan Jeesus tulee sinun luoksesi sinun syntiesi tulliasemallesi ja sanoo: ”Seuraa minua.”

 

Ja hänen sanoissaan on jumalallinen rakkauden voima. Se voima perustuu siihen, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Vaikka Jeesus oli hakattu ja ristille roikkuen kuollut ja maannut haudassa jo kolmatta päivää, ei kuolema voinut mitään Jumalan rakkauden voimaa vastaan.

 

Älä luule, että sinun syntisi ja rikoksesi olisivat vahvempia kuin Jumala. Sillä Jumala on jo ennen sinun syntymääsi herättänyt sinut kuolleista yhdessä Jeesuksen kanssa. Hänen oma sanansa vakuuttaa niin.

 

Siksi sinä saat olla niinkuin Matteus: saat jättää kaikki pienet ja suuret rikkomuksesi taakse. Saat nousta tullipöytäsi äärestä ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Saat kiittää Jumalaa siitä, että hän on laupeudesta niin rikas, että hän on herättänyt sinut kuolleista yhdessä Kristuksen kanssa.

 

Ja siinä me kristityt olemme yhtä. Riippumatta siitä, oletko venäläinen vai suomalainen vai karjalainen vai joku muu. Jos sinut on kastettu, olet liitetty Jeesukseen. Olet kiinni hänessä. Niin kovasti kiinni hänessä, että Jumala on herättänyt sinut kuolleista, silloin kun hän herätti Jeesuksen kuolleista.

 

Siksi me kristityt olemme yhtä.

 

Nouskaamme tunnustamaan - -