Julkaisuluettelo (vuoteen 2004 asti; tästä puuttuvat 2005 - 2007; täydentyy myöh.)

a) Lutherin ja luterilaisuuden teologiasta

* Der Begriff des Nichts bei Luther in den Jahren von 1510 bis 1523. SLAG 36. Helsinki 1996. Diss.

* Luther and Metaphysics : What is the Structure of Being according to Luther? - Union with Christ: The new Finnish Interpretation of  Luther. Ed. by Carl Braaten and Robert Jenson. Eerdmans. Grand Rapids, MI, 1998. 129-160.

* Teologia ja filosofia. - Johdatus Lutherin teologiaan. Toim. Pekka Kärkkäinen. Kirjapaja. Helsinki 2001. 72-84.

* Kristologia. - Johdatus Lutherin teologiaan.127-142.

* Ristin teologia ja annihilaatio. - Johdatus Lutherin teologiaan. 181-195.

* Der Begriff des Nichts bei Luther. - Texte aus der VELKD 85/1999. Mensch - Gott - Menschwerdung. Wissenschaftliches Symposion der VEKD, 14.-17.09.1998 Evang. Akademie Tutzing. 79-99.

* Kaste - kääntymys - pyhitys; luterilaisen vanhurskauttamisopin kipupisteet. Sammeli Juntunen & Olli-Pekka Vainio. - TA 4/2002, 359-367.

* Jumala ja Jumalan työ spiritualiteetin näkökulmasta. - Luterilaisen spiritualiteetin käsikirja. Kirjapaja 2003.

* Laki ja evankeliumi spiritualiteetin näkökulmasta. - Luterilaisen spiritualiteetin käsikirja. Kirjapaja 2003.

b) ekumeniasta

* Lutheran-Catholic Dialogue Today : Joint Declaration on the Doctrine of Justification. - Lutheran Forum, summer 1998, 34-39. (Julkaistu myös artikkelikokoelmassa:  Recent Research on Martin Luther. Evangelical Theological Faculty of the Comenius University in Bratislava, 1999, 58-72).

* Reinhard Flogausin näkemys palamismista - haaste ortodoksiselle kirkolle. - TA 6/1998, 497-506.

* "Kärsivällistä ja veljellistä vuoropuhelua" eli symposium Pietarin virasta Roomassa 4.-6.12.1997. Sammeli Juntunen &  Pirjo Työrinoja. - Reseptio 1/1998, 22- 29.

* Raportti LML:n teologikonsultaatiosta "Justification in World's Context. - Reseptio 1/1999, 15 -19.

c) muista aiheista

* Voivatko teologinen ja psykologinen ihmiskäsitys kohdata? - Käytännön ja teorian vuorovaikutus sielunhoidon teologiassa. Toim. Paavo Kettunen. STKSJ 220. Helsinki 1999. 50-77.

* Teologian ja psykologian korrelaatio: Paavo Kettusen  kirjasta "Suomalainen rippi". TA 5/1999, 463-473.  

* Vastine Kettuselle ja Hyrkille. - TA 4/2000, 357-363.  

* Usko, ilmoitus ja oppi Antti Kylliäisen kirjassa "Kaikki pääsevät taivaaseen". - TA 2/1998, 136-141.

* Vastine Antti Kylliäiselle. - TA 6/1998, 552.

* Paavali, Luther ja lain pelastushistoriallinen tehtävä. - TA 3/2000, 222-227.

* Kristillinen usko ja nihilismi. - Järki, usko, eettisyys. Filosofian ja teologian kohtaamisia. Toim. Jukka Keskitalo ja Jussi Kotkavirta. SoPhi 17. Jyväskylän yliopisto, 1997. 123-136.

 * Ihminen Raamatun sanansaattajana - Eksegeetti ja systemaatikko keskustelevat. Sammeli Juntunen & Lauri Thurén. - Perusta 6/2002 (Piispojen raamattusymposiumin esitelmä).

* Horjuuko kirkon kivijalka? Kirjapaja 2002.

* Mitä on sola scriptura -periaate tänään? - Raamattu ja kirkon usko tänään. Synodaalikirja 2004. Toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 87. Tampere 2004: Kirkon tutkimuskeskus. 32-52.